Tuesday 8 January 2019

#Creology stops in NL


"Bovendien bleek Souza, virtuoos en lichtvoetig bijgestaan door bassist Theo Pascal en drummer Elias Kacomanolis, een vrouw met een uitgebreid arsenaal aan stemmen. In het concert, waarin ze een groot aantal Portugees sprekende landen aandeed, liet ze horen dat ze ver buiten de grenzen van de wereldmuziek opereert. Jazz en singer-songwriter waren genres waarin ze zich met gemak en gratie bewoog..."

(UK) "Moreover, Souza, virtuoso and light-heartedly assisted by bass player Theo Pascal and drummer Elias Kacomanolis, turned out to be a woman with an extensive arsenal of voices. In the concert, in which she visited a large number of Portuguese-speaking countries, she showed that she operates far beyond the limits of world music. Jazz and singer-songwriter were genres in which she moved with ease and grace...." René van Peer

Full review here


Press feature here